Návody a diagramy

Montážní instrukce ke sklápěcím anténám PVA001 a PVA005:
navod 1

Montážní instrukce ke kolmým anténám PVA02, PVA006 a PVA007:
navod 2